מחירון
התשלום לכרטיס הוא מגיל שנתיים

כרטיס רגיל לרכישה במקום - 59 

כרטיס רגיל לרכישה באתר  -  56

53 - תושב משגב/סטודנט

47 - כוחות בטחון/נכה/פנסיונר