אמצע שבוע      שבת/חג

רגיל  -              49                59

הנחה באתר  -    47                56

/סטודנט
תושב משגב  -   44                53

/נכה/פנסיונר
כוחות בטחון  - 39              47